San Giorgio Linguine No. 19 Pasta, 16 oz
Enriched Macaroni Product

San Giorgio Pasta, Linguine No. 19, 454 Gram

$1.49$0.00/g

Description

San Giorgio Linguine No. 19 Pasta, 16 oz Enriched Macaroni Product

Ingredients

Semolina !(Wheat), Durum Flour !(Wheat), Niacin, Ferrous Sulfate !(Iron), Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid.
Product Number: 00033400601195

Description

San Giorgio Linguine No. 19 Pasta, 16 oz Enriched Macaroni Product
Product Number: 00033400601195